Husgrunder

Vi har under ett flertal år gjort föberedelser för flertalet husgrunder - både krypgrunder och för platta på mark.
Ytterligare arbeten som vi med fördel utför är dränage, installation av dagvattenledningar, samt helhetslösning med brunnar, infiltration och så vidare.

Kontakta oss gärna så hjälper vi er vidare i processen med frågor, priser och så vidare!