Plattläggning

Är du i behov av plattläggning? Vi står redo att hjälpa dig, oavsett arbetets omfattning. För oss är alla arbeten lika högt prioriterade.
Vi finns till hands oberoende av var och när i processen som du behöver oss - från att dela våra erfarenheter och den kunskap som vi besitter i det praktiska arbetet till rådgivning, konsultation och planering inför arbetet med plattläggningen.

Våra vanligaste uppdrag är plattläggning av uppfarter och att anlägga murar på alla möjliga tänkbara platser. Ytterligare exempel på uppdrag inom plattläggning som vi utför är planteringar, trappor, grusytor. Samtidigt är vi flexibla gällande våra tjänster inom plattläggning och försöker lösa dina önskemål utifrån de behov som finns hos just dig, i kombination med att vi utgår från den aktuella trädgårdens förutsättningar och ger ideer samt råd.

Vi har ett väl inarbetat och effektivt samarbete med flera stora företag inom branschen som ger oss stora möjligheter både gällande att vara fullt flexibla gentemot våra kunder och de önskemål som finns samtidigt som vi dessutom kan erbjuda ett stort utbud av material, färger och storlekar på de produkter som vi handskas med/tillhandåhåller.

Vid plattläggning är underarbetet mycket viktigt. Ytorna ska hålla länge och därför måste allt göras rätt och perfekt från första steget i processen. Vi erbjuder schaktning, hårdgörning, plattläggning - även här tillhandahåller vi frakttjänsten. Vi sköter beställningen och leveransen om ni vill angående val av plattor.

Vi lämnar er först när ni är nöjda med resultatet.