Maskinarbeten

Vi utför schakt och grundarbeten, diverse maskinarbeten inom markarbeten, för att möjliggöra anläggning av vägar, parker, trädgårdar, parkeringsplatser, husgrunder, badplatser samt även fler förekommande behov av grundarbeten.
I vår maskinpark har vi en mängd olika maskiner som vi utgår från för att kunna anpassa arbetet utifrån varje kunds önskemål. Ett exempel på en användbar och välanvänd maskin inom markarbeten är vår Bobcat T770 som är utrustad med maskinstyrning från Trimble. Redskap till denna maskin är stödkantläggare/asfaltsläggare och hyvel.

LM har dessutom stor erfarenhet gällande helhetslösningar för avlopp. Arbetet inkluderar brunnar, infiltration och så vidare. Vi dränerar dessutom samt installerar dagvattenledningar.
Förutom de ovan beskrivna traditionella tjänsterna har vi också resurser att erbjuda inom lastning och lossning med hjullastare samt en rad andra tjänster.

Tveka inte att kontakta oss för frågor kring möjliga uppdrag från oss, kostnader och så vidare. Vi står redo att ta oss an ditt önskade arbete.